logo

AK Asimis Kolaitou Art Galleries Santorini

About this project

AK Asimis Kolaitou Art Foundation is the major art exhibition space of Santorini that presents the artwork of some of the most important artists creating in Santorini. It consists of indoor art exhibition spaces as well as outdoor spaces for music, drama or various performance art events. It is located in an area of six thousand sq. meters, just one kilometer from Fira, the capital village of Santorini.

Trailer of the short movie "AK" about the work of the artists Christoforos Asimis, Eleni Kolaitou, Katonas Asimis, Marianna Asimis and their artistic interaction with Santorini through their years.

Director: Efthimis Kosemund Sanidis
Writer: Elizampetta Ilia Georgiadou
Cinematography: Nikos Mexis
Editor: Nikos Apostolopoulos
Sound: Yorgos Potagas
VFX: Ionas Katrakazos

Music composed and performed by: Laoura Gini

Copyright AK Asimis Kolaitou Art Foundation 2013

ak-galleries.com

info@ak-galleries.com